XÉT DUYỆT

Quá trình xét duyệt sẽ được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4/2019. Ban giám khảo được tuyển chọn trên toàn thế giới, sẽ được mời đăng ký thành viên giám khảo trong website Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương. Nếu các cá nhân này được chọn, họ sẽ được nhân sự Stevie Awards phân công vào các nhóm lĩnh vực dựa trên ngành nghề, chức năng và kinh nghiệm. Một thành viên ban giám khảo sẽ không được phân công vào các hạng mục mà tổ chức/công ty của họ ứng cử.

Mỗi hồ sơ sẽ được chấm điểm bởi không dưới 5 giám khảo đã được duyệt để chấm. Điểm sẽ được chấm theo thang điểm 1-10.

Điểm trung bình cộng của ban giám khảo sẽ xác định những người đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng đối với từng hạng mục.

Nếu bạn muốn tham gia ứng cử vào ban giám khảo, xin mời điền các thông tin ở đây. Các thông tin của giám khảo được đăng trên website và trong sách nói về lễ trao giải. Các vị giám khảo được nhận giấy khen và được mời tham gia vào cộng đồng giám khảo Stevie Awards trên Linkedin. Các vị giám khảo cũng có cơ hội nhận được 2 vé miễn phí đến dự gala và 1000 USD chi phí đi lại, ăn ở.