HÌNH ẢNH VÀ LOGO

Nhấn chuột phải vào các đường dẫn để tải về và lưu các hình ảnh cúp Asia-Pacific Stevie® Awards và Logo Asia-Pacific Stevie® Awards có độ phân giải cao. Các hình ảnh này phù hợp với các ấn phẩm in.

Stevie Award Photo #1 (638k)
Stevie Award Photo #2 (430k)

Logo Asia-Pacific Stevie Awards (định dạng TIF)

Tiếng Anh Tiếng TrungTiếng Indonesia Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Malay | Tiếng Thái Lan | Tiếng Việt

Với các yêu cầu hình ảnh khác, vui lòng liên hệ Clara Im qua địa chỉ email clara@stevieawards.com.