CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cam kết bảo mật thông tin của chúng tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được phát triển như là một phần mở rộng của cam kết của chúng tôi để kết hợp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất với mức độ toàn vẹn cao nhất trong giao dịch với khách hàng và đối tác. Chính sách này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp và giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt khi sử dụng trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuyên bố này sẽ liên tục được đánh giá dựa trên các công nghệ mới, thực tiễn kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Khi bạn ghé thăm web site của chúng tôi bạn có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi hai thông tin: thông tin cá nhân mà bạn chủ ý chọn để cung cấp được thu thập trên cơ sở cá nhân và thông tin sử dụng trang Web được thu thập trên cơ sở tổng hợp khi bạn và những người khác duyệt qua trang Web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân bạn chọn cung cấp

Thông tin thẻ tín dụng

Nếu bạn chọn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi, bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân và ủy quyền để lấy thông tin từ các dịch vụ tín dụng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần phải cung cấp các thông tin sau:

·       Tên

·       Địa chỉ mail

·       Số thẻ tín dụng

·       Số điện thoại nhà riêng và công ty

·       Các thông tin khác (VD tên thời trẻ của mẹ bạn)

Xem dưới đây để biết thông tin về cách chúng tôi giữ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Thông tin email

Ngoài việc cung cấp các thông tin nêu trên cho các đối tác của chúng tôi, nếu bạn chọn liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email của bạn cùng với địa chỉ email và phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ tương tự cho các thông tin điện tử này để duy trì thông tin nhận được cùng với thông tin qua đường bưu điện và điện thoại.

Thông tin sử dụng web site

Tương tự như các trang Web thương mại khác, trang web của chúng tôi sử dụng một công nghệ chuẩn gọi là "cookies" (xem giải thích dưới đây, "Cookie là gì?") Và nhật ký máy chủ Web thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Thông tin thu thập qua cookie và các bản ghi của máy chủ Web có thể bao gồm ngày và thời gian truy cập, các trang được xem, thời gian dành cho trang web của chúng tôi và các trang web đã truy cập ngay trước và ngay sau trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập trên cơ sở tập hợp. Không nội dung nào trong thông tin này được liên hệ với bạn như một cá nhân.

Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào

Nói một cách rộng ra, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác cho khách hàng và khách hàng tiềm năng. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với trang Web của chúng tôi, các dịch vụ mới và những ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị. Danh sách được sử dụng để gửi cho bạn phiếu mua hàng sản phẩm và dịch vụ được phát triển và quản lý theo các tiêu chuẩn của công ty truyền thống được thiết kế để bảo vệ sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi. Là khách hàng, bạn cũng có thể lựa chọn để không tham gia nhận các phiếu mua hàng này vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi cũng không tiếp cận hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi trên các trang web của Công ty.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp để thực hiện các chức năng nhất định trong tiếp thị và cung cấp dịch vụ cho bạn (chẳng hạn như đề cử các ứng viên và gửi cho bạn thông tin về việc hoàn thành đề cử) và chia sẻ dữ liệu trực tuyến với những nhà cung cấp đó trong phạm vi cần thiết cho họ để thực hiện công việc của họ. Tất nhiên, các đối tác và nhà cung cấp đó phải sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân đó chỉ cho các mục đích đã được chia sẻ và bảo vệ khỏi bất kỳ việc sử dụng nào khác. Chúng tôi cũng chia sẻ những thông tin này với các tổ chức liên quan đến ngành và tín dụng khác để cải thiện hoạt động và để bảo vệ chống lại rủi ro gian lận, rủi ro về an ninh và tín dụng.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin trực tuyến có thể nhận dạng cá nhân để đáp ứng các trát đòi và các yêu cầu hợp pháp khác và chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc có hành động pháp lý chống lại cá nhân có thể gây nguy hiểm cho an toàn công cộng hoặc can thiệp vào tài sản hoặc dịch vụ của chúng tôi , hoặc với việc sử dụng chúng của khách hàng hoặc người khác.

Cookie là gì? Cookie là một tính năng của phần mềm trình duyệt Web cho phép các máy chủ Web nhận ra máy tính được sử dụng để truy cập một trang Web. Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt Web của người dùng trên ổ cứng của người dùng. Cookie có thể nhớ thông tin nào người dùng truy cập vào một trang Web để đơn giản hóa các tương tác tiếp theo với trang web đó bởi cùng một người dùng hoặc sử dụng thông tin để hợp lý hóa các giao dịch của người dùng trên các trang Web có liên quan. Điều này làm cho người dùng dễ dàng chuyển từ trang Web này sang trang Web khác và để hoàn thành các giao dịch thương mại qua Internet. Cookie sẽ làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn và được cá nhân hóa hơn.

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được từ Cookies như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các công cụ phần mềm trình duyệt Web như cookie và nhật ký máy chủ Web để thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của người dùng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng trang web của chúng tôi và phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông tin này giúp chúng tôi thiết kế và sắp xếp các trang Web theo cách thân thiện nhất và liên tục cải tiến trang web để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Cookie giúp chúng tôi thu thập các số liệu thống kê quan trọng về kinh doanh và kỹ thuật. Thông tin trong cookie cho phép chúng ta theo dõi các đường dẫn mà người dùng truy cập vào trang Web khi chúng di chuyển từ trang này sang trang khác. Nhật ký máy chủ Web cho phép chúng tôi đếm có bao nhiêu người truy cập trang web của chúng tôi và đánh giá khả năng khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng những công nghệ này để thu thập địa chỉ email cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn mặc dù họ cho phép chúng tôi gửi các quảng cáo biểu ngữ trực tuyến có mục đích hoặc những phản hồi khác cho bạn.

Chia sẻ thông tin với các chi nhánh

Đôi khi bạn có thể nhận thấy những lời mời từ các công ty bên ngoài được quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để lựa chọn các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có trách nhiệm và bảo vệ quyền riêng tư cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đại diện đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thực tiễn và chính sách của các công ty này.

Chia sẻ thông tin với các đối tác chiến lược

Chúng tôi có thể tham gia liên minh chiến lược tiếp thị hoặc hợp tác với bên thứ ba có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email của bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho là sẽ được bạn quan tâm . Chúng tôi sẽ giữ tất cả quyền sở hữu đối với thông tin và chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin liên quan đến số an sinh xã hội của bạn hoặc các dữ liệu tài chính cá nhân khác.

Thông báo về dịch vụ mới hoặc những thay đổi mới

Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với trang Web của chúng tôi, các dịch vụ mới và những ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị. Là khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội để thông báo cho chúng tôi về mong muốn của bạn không nhận những phiếu mua hàng này bằng cách nhấp vào một hộp thư phản hồi khi bạn nhận được một đề nghị như vậy hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng email tới help+asia@stevieawards.com.

Khi bạn gửi thông tin thẻ tín dụng cá nhân cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi, một phần mềm máy chủ bảo mật mà chúng tôi đã cấp phép mã hóa tất cả thông tin bạn nhập vào trước khi nó được gửi cho chúng tôi. Thông tin được quét trên đường đi và được giải mã sau khi nó đến trang web của chúng tôi.

Các email khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi có thể không an toàn trừ khi chúng tôi khuyên bạn rằng các biện pháp bảo mật sẽ được áp dụng trước khi truyền thông tin. Vì lý do đó, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin mật như Số an sinh xã hội hoặc số tài khoản cho chúng tôi qua email không có bảo đảm.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Bảo mật thông tin. Chúng tôi sử dụng phần mềm mã hóa / bảo mật để bảo vệ tính bí mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép và mất mát, thay đổi hoặc hủy hoại bất ngờ.

Đánh giá Thực tiễn Bảo vệ Thông tin. Định kỳ, hoạt động và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi được đánh giá để tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty về an ninh, bảo mật và chất lượng thông tin của chúng tôi.

Tiếp cận nhân viên, đào tạo và kỳ vọng. Các giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, chính sách và thực tiễn của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng. Nói chung, hoạt động kinh doanh của chúng tôi hạn chế việc nhân viên truy cập vào thông tin bí mật và hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho người có thẩm quyền, quy trình và giao dịch.

Bạn có thể vào và sửa chữa thông tin của bạn như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập trực tuyến và duy trì trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới help+asia@stevieawards.com

Chúng tôi có tiết lộ thông tin cho các bên khác?

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp về khách hàng, bán hàng, các mẫu lưu lượng trang web và các thông tin liên quan đến trang web cho các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có uy tín, nhưng thông tin này sẽ không bao gồm dữ liệu nhận dạng cá nhân, trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

Về việc bắt buộc phải tiết lộ thông tin một cách hợp pháp?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi buộc phải làm như vậy, nói cách khác, khi chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Về các trang web khác liên quan đến trang web của chúng tôi?

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực trạng được sử dụng bởi các trang Web liên kết với hoặc từ trang web của chúng tôi cũng như thông tin hoặc nội dung trong đó. Thông thường liên kết đến các trang Web khác chỉ được cung cấp như là các con trỏ tới thông tin về các chủ đề có thể hữu ích cho người sử dụng trang Web của chúng tôi.

Xin ghi nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ trang web của chúng tôi đến một trang web khác, Chính sách Bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang Web nào khác, bao gồm các trang Web có liên kết trên trang Web của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách của chính trang web đó. Vui lòng đọc những quy định và chính sách trước khi thực hiện.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách và thủ tục bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa những thay đổi đó lên trang web của chúng tôi để giúp bạn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập được, chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ.