NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA CUỘC THI

Sau đây là những điều khoản và điều kiện tham gia giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương. Bằng cách gửi bài tham gia cuộc thi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Phí tham gia

Entry Fees differ per category and are listed on the awards web site. Entry fees must be paid before entries will be submitted to judges for review.

Phí tham gia khác nhau và được liệt kê trong danh sách trên website của giải thưởng. Cần phải thanh toán phí trước khi hồ sơ được gửi tới ban giám khảo xét duyệt.

Bạn có thể rút lại hồ sơ và phí của một hay nhiều bộ hồ sơ ứng tuyển trước ngày 30/1/2019. Sau ngày đó có thể rút lại hồ sơ nhưng không được hoàn lại tiền.Trong những trường hợp hết sức đặc biệt sau ngày 30/1 chúng tôi phải gửi hồ sơ của bạn cho ban giám khảo trước khi nhận được tiền phí, hồ sơ của bạn sẽ không hủy ngang được và phải trả phí.

Việc nhận thư của Stevie Awards

Mỗi người đăng ký có một đầu mối liên lạc được chỉ định: một người duy nhất mà chúng tôi thông báo về việc sắp xếp các mục đăng ký. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử thường xuyên đến địa chỉ liên lạc của tổ chức của bạn, đặc biệt là sau khi những người trúng giải Stevie được công bố vào tháng Tư. Địa chỉ liên lạc của tổ chức bạn đồng ý với việc:

  • hông chặn địa chỉ email help+asia@stevieawards.com, từ đây hầu hết các thư của chúng tôi sẽ gửi đi.
  • Đọc tất cả các thông tin do chúng tôi gửi một cách kỹ càng và hồi âm theo yêu cầu.

Duy trì thông tin tài khoản đăng ký của bạn

Tài khoản nộp đơn của tổ chức bạn trên trang thông tin của Stevie Awards Châu Á -Thái Bình Dương thông qua đó các hồ sơ của bạn được gửi sẽ chứa thông tin liên lạc cho địa chỉ liên lạc của bạn, bao gồm tên của người liên lạc, địa chỉ gửi thư bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại. Địa chỉ liên lạc của tổ chức của bạn đồng ý duy trì thông tin trong tài khoản gửi bài này và cập nhật nếu và khi cần thiết.

Quyết định cuối cùng

Trong trường hợp có tranh chấp về hạng mục sẽ được quyết định, quyết định của nhân viên Stevie Awards sẽ được áp dụng. Các giám khảo có thể đề nghị rằng một hồ sơ được chuyển sang một hạng mục khác, và theo quan điểm của mình nhân viên của Stevie Awards có thể thay đổi hạng mục ứng cử.

Xử lý các tài liệu ứng tuyển

Bất cứ tài liệu nào được gửi bằng hình thức offline sẽ không được hoàn trả.

Phí vận chuyên

Những người đoạt giải Stevie không tham dự được lễ trao giải tại Singapore để nhận giải thưởng sẽ được tính phí vận chuyển cho (các) phần thưởng của họ. Chỉ những nhà tài trợ và những người đề cử danh dự sẽ không phải trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển phải trả sẽ như sau:

Người đoạt giải Stevie ở Mỹ.

• 30USD cho mỗi cúp Vàng Stevie

• 12USD cho mỗi huy chương Bạc hay Đồng.

Người đoạt giải Stevie ở Canada

Cúp sẽ được gửi bằng FedEx International Ground và phí bao gồm phí hải quan và thuế.

• 50USD cho mỗi cúp Vàng Stevie

• 20USD cho mỗi huy chương Bạc hay Đồng.

Những người đoạt giải ở các quốc gia khác

Cúp sẽ được gửi qua FedEx International Economy hoặc DHL Express và phí bao gồm phí hải quan và thuế

• 300USD cho mỗi cúp Vàng Stevie

• 30USD cho mỗi huy chương Bạc hay Đồng.

Nếu bạn chịu trách nhiệm trả phí, tiền phí vận chuyển sẽ được tự đồng trừ vào thẻ credit trước đây bạn nộp phí tham dự, trong vòng khoảng 10 ngày sau lễ trao giải, trừ khi bạn cung cấp trước cho chúng tôi một phương thức thanh toán khác. Đầu mối liên lạc của tổ chức bạn sẽ nhận được email thông báo trước khi chúng tôi tính phí. Nếu phí chưa được trừ vào tài khoản credit của bạn, hóa đơn sẽ được gửi tới email của đầu mối liên lạc bên bạn.

Không có tùy chọn không trả phí vận chuyển: nếu bạn nộp hồ sơ ứng cử Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương, mặc nhiên bạn đã đồng ý trả các phí nếu bạn đoạt giải kể cả khi bạn không nhận giải. Bạn không có lựa chọn không trả phí này và không nhận giải.

Xem phần Duy trì thông tin tài khoản đăng ký của bạn ở trên. Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí giao hàng hai lần nếu phần thưởng của bạn được trả lại cho chúng tôi vì địa chỉ gửi hàng trong tài khoản gửi bài của bạn là sai, hoặc bạn không cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ giao hàng thay thế, và giải thưởng của bạn được trả lại cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà sản xuất của chúng tôi vì lý do không giao được hàng.

Ấn phẩm về các ứng viên đoạt giải

Bài viết đầy đủ về các ứng viên đoạt giải Vàng Stevie sẽ được phát hành trên website của Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương khoảng 1 tháng sau lễ trao giải. Những người đoạt giải vàng có cơ hội được biên soạn lại bất cứ thông tin bảo mật hoặc không công khai về bài dự thi của mình trước khi phát hành ra đại chúng. Nếu bạn đoạt một hoặc nhiều giải Vàng Stevie Châu Á-Thái Bình Dương, bạn phải đồng ý phản hồi kịp thời những yêu cầu về chỉnh sửa thông tin trước khi phát hành.

Nếu không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này các hồ sơ của bạn sẽ không đủ điều kiện. Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả.