PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chi tiết về các mức phí đăng ký cho các hạng mục trong giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương các bạn có thể download tại đây.

Phí đăng ký được tính cho mỗi hạng mục đăng ký. Sau ngày 30/1/2019 sẽ không được hoàn lại phí.

Các hồ sơ đăng ký sau ngày 30/1/2019 sẽ được tính thêm 55USD (mỗi bộ hồ sơ), nhưng không bị phân biệt hay phạt trong quá trình xét duyệt.

Các phương thức thanh toán được chấp thuận

  • Thẻ tín dụng: American Express, MasterCard, và Visa
  • Séc: Viết ở một ngân hàng Mỹ bằng tiền USD, có thể thanh toán cho Stevie Awards, Inc.​
  • Điện chuyển tiền: Thanh toán bằng USD có thể được thực hiện bằng điện chuyển tiền. Sau khi bạn nộp hồ sơ, hãy liên hệ với chúng tôi để được chỉ dẫn.