LỊCH TRÌNH

Giải thưởng Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 9/10/2017: Mời đăng ký

29/11/2017: Hạn cuối đăng ký sớm

7/2/2018: Hạn cuối đăng ký

11/4/2018: Hạn cuối đăng ký với phụ phí nộp muộn

12/2-13/4/2018: Xét duyệt

18/4/2018: Tuyên bố đơn vị đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng

1/6/2018: Lễ trao giải tại Hong Kong