CÁC TIÊU CHÍ ỨNG TUYỂN

Tất cả các công ty/tổ chức và cá nhân ở 22 quốc gia sau đây có thể ứng cử giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương:

Úc
Brunei
Burma
Campuchia
Trung Quốc (CHND Trung Hoa, bao gồm Hong Kong)
Đông Timor
Fiji
Indonesia
Nhật Bản
Lào
Malaysia
Mông Cổ
New Zealand
Philippines
Đài Loan (Trung Quốc)
Samoa
Singapore
Quẩn đảo Solomon
Hàn Quốc
Thái Lan
Tonga
Việt Nam

Giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận những đổi mới sáng tạo được thực hiện tính từ 1/7/2016. Các hồ sơ ứng tuyển của bạn cần tập trung vào các đổi mới sáng tạo và thành tựu đạt được tính từ mốc thời gian đó.

Bạn có thể nộp nhiều bộ hồ sơ ở nhiều hạng mục khác nhau trong danh sách các hạng mục chính thức.

(You may submit an unlimited number of entries to any of the official categories.​)