CÁC TIÊU CHÍ ỨNG TUYỂN

Tất cả các công ty/tổ chức và cá nhân ở 29 quốc gia sau đây có thể ứng cử giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương:

Châu Úc
Bangladesh (mới cho năm 2019)
Bhutan (mới cho năm 2019)
Brunei
Miến Điện
Campuchia
Trung Quốc (Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông)
Đông Timor
Fiji
Ấn Độ (mới cho năm 2019)
Indonesia
Nhật Bản
Lào
Malaysia
Maldives (mới cho năm 2019)
Mông Cổ
New Zealand
Nepal (mới cho năm 2019)
Pakistan (mới cho năm 2019)
Philippines
Cộng hòa Trung Quốc (Đài Loan)
Samoa
Singapore
Quần đảo Solomon
Nam Hàn Quốc
Sri Lanka (mới cho năm 2019)
Thái Lan
Tonga
Việt Nam

Giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận những đổi mới sáng tạo được thực hiện tính từ 1/7/2017. Các hồ sơ ứng tuyển của bạn cần tập trung vào các đổi mới sáng tạo và thành tựu đạt được tính từ mốc thời gian đó.

Bạn có thể nộp nhiều bộ hồ sơ ở nhiều hạng mục khác nhau trong danh sách các hạng mục chính thức.