ĐĂNG KÝ LÀM GIÁM KHẢO

Chúng tôi trân trọng mời bạn đăng ký làm giám khảo chương trình Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương. Nếu bạn đạt tiêu chuẩn, bạn sẽ được phân công hạng mục chấm giải căn cứ vào trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm, chức năng và ngành công tác. Việc xét duyệt giải thưởng sẽ được thực hiện online, và bạn sẽ có thể đánh giá và chấm điểm số lượng ứng viên bạn mong muốn phù hợp với sự thuận tiện của bạn.​

Với tư cách là giám khảo bạn sẽ có thêm thông tin các công ty/tổ chức và cá nhân khác đã đạt được thành công và đối mặt với thử thách như thế nào. Tất cả các giám khảo đang hoạt động sẽ được đưa trong danh sách trên website và trong chương trình trao giải., sẽ nhận được một bằng khen và sẽ được mời tham gia nhóm giám khảo Stevie Awards trên LinkedIn và sẽ có cơ hội may mắn được 2 vé tham dự miễn phí và 1000USD.

ĐĂNG KÝ LÀM GIÁM KHẢO