QUÁ TRÌNH XÉT DUYỆT

Tất cả các hồ sơ trước tiên được các chuyên viên Stevie Awards kiểm tra để đảm bảo đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn và được định dạng hợp lệ để đưa lên ban giám khảo xét duyệt và các hồ sơ được đăng ký theo đúng các hạng mục phù hợp.

Công bố giải Vàng, Bạc và Đồng

Quá trình xét duyệt sẽ được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4/2019. Ban giám khảo được tuyển chọn trên toàn thế giới, sẽ được mời đăng ký thành viên giám khảo trong website Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương. Nếu các cá nhân này được chọn, họ sẽ được Stevie Awards phân công vào các nhóm lĩnh vực dựa trên ngành nghề, chức năng và kinh nghiệm. Một thành viên ban giám khảo sẽ không được phân công vào các hạng mục mà tổ chức/công ty của họ ứng cử.

Mỗi hồ sơ sẽ được chấm điểm bởi không dưới 5 giám khảo đã được duyệt để chấm. Điểm sẽ được chấm theo thang điểm 1-10.

Điểm trung bình cộng của ban giám khảo sẽ xác định những người đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng đối với từng hạng mục.

Xác định những người chiến thắng giải thưởng Grand Stevie Awards

5 giải thưởng Grand Stevie sẽ được lựa chọn và công bố tại lễ trao giải. Công ty/Tổ chức đoạt được nhiều giải Vàng, Bạc, Đồng nhất sẽ được trao tặng giải thưởng Grand Stevie cho công ty/tổ chức của năm. Ứng viên được điểm số cao nhất trong nhóm 4 quốc gia có số ứng viên nhiều nhất cũng sẽ được trao giải thưởng Grand Stevie Awards.