TÀI TRỢ/ĐỐI TÁC

Thông tin tài trợ cho các chương trình Giải thưởng Stevie® năm 2018 hiện đã có:

SÁCH THÔNG TIN TÀI TRỢ (PDF)

Thông tin tài trợ sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin tài trợ đối với 7 hệ thống giải thưởng Stevie trong năm 2018: Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương, Stevie Awards CHLB Đức, Stevie Awards cho bán hàng và dịch vụ khách hàng, Giải thưởng kinh doanh Hoa Kỳ, Giải thưởng kinh doanh Quốc tế, Stevie Awards cho nhà tuyển dụng, và Stevie Awards cho nữ doanh nhân.

Nếu bạn cần thông tin về các gói tài trợ xin liên hệ với Michael Gallager theo địa chỉ michael@stevieawards.com