• Những người đoạt giải Stevie 2019
  • VÉ
  • 2019 Hội đồng quản trị
Award

Giải thưởng Stevie® Awards Châu Á-Thái Bình Dương là cuộc thi quốc tế dành cho tất cả các công ty/tổ chức trên 29 quốc gia khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu của các giải thưởng là ghi nhận những đổi mới sáng tạo dưới mọi hình thức.

Nhận bộ tài liệu hướng dẫn ứng tuyển tại đây..

Những mốc thời gian quan trọng (XEM TOÀN BỘ)
  • Hạn cuối đăng ký sớm với mức phí được giảm giá (28/11/2018)
  • Hạn cuối đăng ký (30/1/2019)
  • Hạn cuối đăng ký muộn được chấp nhận (10/4/2019)
  • Công bố giải Vàng, Bạc, Đồng (18/4/2019)
  • Lễ trao thưởng (31/5/2019)