LỊCH TRÌNH

Giải thưởng Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 8/10/2018: Mời đăng ký

28/11/2018: Hạn cuối đăng ký sớm

30/1/2019: Hạn cuối đăng ký

10/4/2019: Hạn cuối đăng ký với phụ phí nộp muộn

18/2-14/4/2019: Xét duyệt

18/4/2019: Tuyên bố đơn vị đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng

31/5/2019: Lễ trao giải