Các hạng mục liên quan đến sản phẩm mới

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong ý tưởng sản phẩm, thiết kế, phát triển, sản xuất và phân phối tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài viết không quá 625 từ mô tả những ý tưởng sáng tạo, giá trị, phân phối và tác động của nó tính từ 1/7/2017.
Tùy chọn (nhưng khuyến khích cao) gửi kèm các file và web có thể upload lên trang web của ban tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo. Đối với các sản phẩm/dịch vụ mới có thể upload video mô tả, các đánh giá về sản phẩm, hình ảnh…
 
P01. Giải thưởng cho các sản phẩm kết nối kinh doanh
P02. Giải thưởng cho dịch vụ kết nối kinh doanh
P03. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng
P04. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong công nghệ điện tử/thông tin tiêu dùng
P05. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong xây dựng, chế tạo hay nguyên vật liệu 
P06. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong năng lượng và duy trì hoạt động
P07. Giải thưởng cho đổi mới trong dịch vụ công 
P08. Giải thưởng cho đổi mới trong hỗ trợ sức khỏe
P09. Giải thưởng cho đổi mới trong thiết kế kiểu dáng công nghiệp
P10. Giải thưởng cho đổi mới trong đời sống, học tập và môi trường làm việc
P11. Giải thưởng cho đổi mới trong truyền thông, truyền hình và giải trí
P12. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong y tế/nha khoa 
P13. Giải thưởng cho dịch vụ phi lợi nhuận/phi chính phủ 
P14. Giải thưởng cho đổi mới trong khoa học
P15. Giải thưởng cho đổi mới trong vận tải và hậu cần