Các hạng mục liên quan đến các sự kiện trực tiếp

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong các ý tưởng, phát triển, kế hoạch, quảng bá và triển khai các sự kiện tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu không quá 625 từ mô tả những đổi mới sáng tạo trong ý tưởng, phát triển, kế hoạch, quảng bá và triển khai.
Các files và địa chỉ web có thể upload lên server của ban tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo. Có thể bao gồm video clips, ảnh, đánh giá của báo chí, bài viết…
Tùy chọn, bạn có thể lập danh sách các ý tưởng và sản phẩm sáng tạo cho sự kiện và danh sách những người và tổ chức đóng góp vào sự phát triển này.
 
G01. Giải thưởng cho sự kiện kết nối kinh doanh
G02. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong sự kiện cho người tiêu dùng.
G03. Giải thưởng cho sự kiện giải trí
G04. Giải thưởng cho sự kiện nội bộ hoặc tập thể.
G05. Giải thưởng cho sự kiện của chính phủ. 
G06. Giải thưởng cho sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ. 
G07. Giải thưởng cho sự kiện của doanh nghiệp nhà nước.