Menu

ปฏิทิน

2019 Asia-Pacific Stevie® Awards

28 พฤศจิกายน 2018: วันสิ้นสุดการเสนอชื่อวันแรก

30 มกราคม 2019: สิ้นสุดการเสนอชื่อ

10 เมษายน: วันสุดท้ายในการแต่งตั้งด้วยค่าธรรมเนียมล่าช้า

กุมภาพันธ์-เมษายน: การตัดสินรอบแรก

18 เมษายน: ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ระดับ Gold, Silver และ Bronze

31 พฤษภาคม: พิธีมอบรางวัล