Menu

FAQ

คำถามที่ถามบ่อย

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards คืออะไร

การแข่งขันใน Stevie Awards มีกี่ประเภท

Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกคืออะไร

ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนคือใคร

Stevie Awards ได้มีการจัดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว

หมวดหมู่ในการแข่งขัน Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกมีอะไรบ้าง

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับอะไรบ้าง

สามารถตรวจดูรายชื่อผู้รับรางวัลในอดีตได้ที่ใด

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

อะไรคือผลประโยชน์จากการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards จะได้รับชื่อเสียงในด้านใดบ้าง

 

การเสนอชื่อเข้าร่วม

บุคคลใดบ้างที่สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกได้

บุคคลใดบ้างที่สามารถส่งเสนอชื่อเข้ารับการตัดสิน

บริษัทที่เสนอชื่อเข้ารับการตัดสินต้องเป็นบริษัทมหาชนหรือไม่

หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรสามารเสนอชื่อได้หรือไม่

สามารถเสนอชื่อได้ถึงเมื่อใด

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือไม่

สามารถเข้าดูตัวอย่างการเสนอชื่อที่ทางบริษัทอื่นๆเคยส่งเข้าร่วมได้หรือไม่

แบบฟอร์มในการเสนอชื่อเป็นความลับหรือไม่

การสมัครเข้าร่วมต้องเป็นภาษาใดบ้าง

 

การตัดสิน

ผู้ตัดสินคือใคร

สามารถสมัครเป็นผู้ตัดสินได้อย่างไร

 

พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลจะมีการออกอากาศหรือไม่

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นเมื่อใด

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

 

รางวัล

เงื่อนไขการตัดสินผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards เป็นอย่างไร

จะมีการประกาศผลผู้รับรางวัล Stevie Awards เมื่อใด

รางวัลที่ผู้ชนะการตัดสิน Stevie Awards จะได้รับคืออะไร

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards จะสามารถซื้อรางวัลอื่นๆ เพิ่มได้หรือไม่

 

Q: Stevie Awards คืออะไร

A: Stevie Awards คือ รางวัลทางธุรกิจชั้นนำของโลก ภารกิจหลักของ Stevie Awards คือการให้การยอมรับความสำเร็จในการทำงานทั่วโลก

Q: การแข่งขันใน Stevie Awards มีกี่ประเภท

A: รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards เป็นหนึ่งในการแข่งขัน Stevie Awards ที่มีทั้งหมด 7 ประเภท สำหรับประเภทอื่น คือ The International Business Awards, The German Stevie Awards, The American Business Awards, The Stevie Awards for Women in Business, and The Stevie Awards for sales& Customer Service

รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards เปิดกว้างสำหรับทุกองค์กรใน 29 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รางวัล International Business Awards เปิดกว้างสำหรับทุกองค์กรทั่วโลก

รางวัล German Stevie Awards เปิดโอกาสสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการในประเทศเยอรมัน

รางวัล American Business Awards เปิดกว้างสำหรับองค์กรของสหรัฐอเมริกา และบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

 รางวัล Stevie Awards for Women in Business เป็นรางวัลสำหรับสุภาพสตรีที่เป็นผู้บริหารและประกอบการในหน่วยงาน และองค์กรต่างๆทั่วโลกที่สุภาพสตรีเป็นผู้ดำเนินการบริหารงาน

รางวัลสตีฟอวอร์ดสำหรับนายจ้างดีเด่นเป็นรางวัลที่เปิดรับสมัครสำหรับทุกหน่วยงานทั่วโลก

รางวัล Stevie Awards for Sales& Customer Service เปิดกว้างสำหรับทุกองค์กรทั่วโลกในด้านการขายและการบริการ

Q: Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกคืออะไร

A: รางวัล Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เปิดกว้างสำหรับองกร์ต่างๆ ตลอดจนประเภทส่วนบุคคสำหรับ 29 ประเทศในเขตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีสิทธิในการเข้าร่วมส่งผลงานได้

Q: ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนคือใคร

A: ผู้สนับสนุนการจัดงานคือองค์กร Stevie Awards ในชานเมืองวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสำนักพิมพ์สำหรับธุรกิจและนักการตลาดชั้นนำต่างๆ คลิกที่นี่ ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนและพันธมิตร

Q: Stevie Awards ได้มีการจัดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว

A: Stevie Awards ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002

Q: หมวดหมู่ในการแข่งขัน Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกมีอะไรบ้าง

A: เรามีการให้คะแนนหลากหลายประเภท เพื่อให้เกิดการจดจำผู้นำทางด้านธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการประเมิณทั้งในส่วนของการบริหารงานระดับสูงตลอดจนระดับปฏิบัติการภายในแต่ละองค์กร สำหรับรายชื่อของหมวดหมู่การแข่งขันคลิกที่นี่

Q: ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับอะไรบ้าง

A: ผู้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award จะได้รับถ้วยรางวัล Grand Stevie Award และสิทธิพิเศษในการใช้โลโก้ผู้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award  ผู้ได้รับรางวัล Gold Stevie Award จะได้รับถ้วยรางวัล Gold Stevie Award และสิทธิพิเศษในการใช้โลโก้ผู้ได้รับรางวัล Gold Stevie Award ผู้ได้รับรางวัล Silver และ Bronze Stevie Award จะได้รับเหรียญ Stevie Award เป็นเหรียญเงินหรือทองแดง และสิทธิพิเศษในการใช้โลโก้ผู้ได้รับรางวัล Silver หรือ Bronze Stevie Award รวมทั้งสิทธิซื้อถ้วยรางวัล Silver หรือ Bronze Stevie Award  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้วยรางวัล Stevie Award คลิกที่นี่

Q: สามารถตรวจดูรายชื่อผู้รับรางวัลในอดีตได้ที่ใด

A: รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสตีฟอวอร์ดปี 2018 มีรายชื่อดังต่อไปนี้.

Q: อะไรคือผลประโยชน์จากการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ

A: การเข้าร่วม Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก ท่านจะได้รับประโยชน์และเป็นเกียรติกับบุคคลากรในหน่วยงาน เพียงท่านเสนอชื่อก็เป็นการให้รางวัลกับพนักงานเหล่านั้นแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการได้รับรางวัล

  ผลประโยชน์จากการเป็นผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ชื่อเสียงต่อสาธารณะ  ตลอดจนผลประโยชน์จากการสร้างแบรนด์หรือการโฆษณา จากการได้รับรางวัล Stevie Awards เป็นผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ

Q: ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards จะได้รับชื่อเสียงในด้านใดบ้าง

A: พิธีมอบรางวัลจะได้รับการออกอากาศไปทั่วโลก ดังนั้นผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเปิดตัวไปทั่วโลกจากการออกอากาศนี้ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรางวัลนี้ยังทำการเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นอีกด้วย

Q: บุคคลใดบ้างที่สามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกได้

A: ทุกองค์กรและบุคคลที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 29 ประเทศ มีสิทธิที่จะส่งการเสนอชื่อ ดังนี้

ออสเตรเลีย

บังคลาเทศ (ใหม่สำหรับ 2019)

ภูฏาน (ใหม่สำหรับ 2019)

บรูไน

พม่า

กัมพูชา

จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งฮ่องกง)

ติมอร์ตะวันออก

ฟิจิ

อินเดีย (ใหม่สำหรับ 2019)

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ลาว

มาเลเซีย

มัลดีฟส์ (ใหม่สำหรับ 2019)

มองโกเลีย

นิวซีแลนด์

เนปาล (ใหม่สำหรับ 2019)

ปากีสถาน (ใหม่สำหรับ 2019)

ฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ซามัว

สิงคโปร์

หมู่เกาะโซโลมอน

เกาหลีใต้

ศรีลังกา (ใหม่สำหรับ 2019)

ไทย

ตองกา

เวียดนาม

Q: บุคคลใดบ้างที่สามารถส่งการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณา

A: บุคคล กลุ่มบุคค หรือองค์กรใดก็ตามสามารถส่งการเสนอชื่อได้

Q: บริษัทจำเป็นต้องเป็นบริษัทมหาชนในการส่งการเสนอชื่อหรือไม่

A: ไม่จำเป็น องค์กรทุกองค์กรหรือบุคคลทุกคนสามารถส่งการเสนอชื่อได้

Q: หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรสามารถส่งการเสนอชื่อได้หรือไม่

A: ได้ มีการประกวดหลายหมวดหมู่ที่มีไว้สำหรับหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

Q: วันสุดท้ายของการส่งการเสนอชื่อคือวันที่เท่าไร

A: วันกำหนดการส่งการเสนอชื่อสำหรับ Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2019 มีสามวัน:

  . 28 พฤศจิกายน 2018: วันสุดท้ายของการเสนอชื่อรอบแรก

  . 30 มกราคม 2019: วันสุดท้ายของการเสนอชื่อ

  . 8 มีนาคม 2019: วันสุดท้ายของการเสนอชื่อภายหลัง

Q: การเสนอชื่อมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

A: ใช่ มีค่าใช้จ่ายในการเสนอชื่อ สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการเสนอชื่อ คลิกที่นี่

  เนื่องจาก สตีวีอวอร์ด เป็นองค์กรอิสระ เงินทุนเกือบทั้งหมดของเราจึงมาจากการเสนอชื่อและจากผู้สนับสนุนเท่านั้น

Q: ฉันจะดูตัวอย่างของการสมัครที่บริษัทอื่นๆ ส่งได้จากที่ใด

A: คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดของการกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลสตีฟอวอร์ดของปี 2018

Q: แบบฟอร์มการเสนอชื่อเป็นความลับหรือไม่

A: ใช่ ผู้จัดงานจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ตัดสินเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูลของผู้สมัคร และข้อมูลของผู้เสนอชื่อจะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้อื่นหากมิได้รับการอนุญาติ

Q: สามารถส่งการเสนอชื่อในภาษาใดใด้บ้าง

A: สามารถเสนอชื่อได้ในภาษา จีน อังกฤษ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไทย และเวียตนาม

Q: ใครคือผู้ตัดสิน

A: ผู้บริหารมากกว่า 100 คนทั่วทั้งภูมิภาคจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน   หากคุณต้องการที่จะสมัครเป็นผู้ตัดสิน คลิกที่นี่ คุณจะสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้ตัดสินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

Q: ฉันจะสมัครเป็นผู้ตัดสินได้อย่างไร

A: หากท่านต้องการกรอกใบสมัครเข้าร่วมการตัดสินรอบแรก คลิกที่นี่

Q: จะมีการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลหรือไม่

A: จะมีการประกาศการออกอากาศถ่ายทอดสด บนหน้าเพจเวปไซต์ของ Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก

Q: จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเมื่อใด

A: งานเลี้ยงรับรางวันในปี 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 อาจ 2019 ณ สิงคโปร์ 

Q: การเข้าร่วมงานมอบรางวัลมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

A: ตั๋วเข้าร่วมงานจำนวนใบละ 485 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 4,750 ดอลล่าร์สำหรับ10 ท่าน ต่อ 1 โต๊ะ

Q: ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards จะได้รับการตัดสินอย่างไร

A: เปิดหน้าเพจ เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนการตัดสิน

Q: จะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards เมื่อใด

A: จะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze Stevie Award ในวัน 17 เมษายน ผู้ชนะจะได้รับมอบรางวัลในพิธีมอบซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 อาจ ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดการจัดงานเร็วๆนี้ และสำหรับรายชื่อผู้ได้รับถ้วยรางวัล Grand Stevie Award จะมีการประกาศขึ้นในงานมอบรางวัล 

Q: ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards จะได้รับอะไร

A: ผู้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award จะได้รับถ้วยรางวัล Grand Stevie Award โดยอัตโนมัติ ผู้ได้รับรางวัล Gold Stevie Award จะได้รับถ้วยรางวัล Gold Stevie Award โดยอัตโนมัติ ผู้ได้รับรางวัล Silver และ Bronze Stevie จะได้รับเหรียญเงินหรือทองแดงโดยอัตโนมัติ และยังได้รับสิทธิ (ไม่ใช่ข้อกำหนด) ที่จะซื้อถ้วยรางวัล Silver หรือ Bronze Stevie Award ได้

Q: ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award สามารถที่จะซื้อรางวัลเดียวกันได้อีกหรือไม่

A: ได้ รางวัลและของที่ระลึกจำนวนมากมีจำหน่ายเพิ่มเติมที่ StevieAwards.myshopify.com