Menu

รางวัลคุณค่าแห่งองค์กร

รางวัลคุณค่าเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

โดย Darrell Zahorsky

ในปัจจุบัน CEO และบริษัทต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทำธุรกิจในเศรษฐกิจโลกที่การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่บริษัทจำนวนหนึ่งได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อจะเพิ่มรายรับและมูลค่าหุ้น แต่บริษัทอีกจำนวนหนึ่งได้ค้นพบคุณค่าเชิงกลยุทธ์จากการได้รับรางวัลต่างๆ

บริษัทของคุณตระหนักถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับหรือไม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัลที่บริษัทได้รับ

รางวัลที่บริษัทได้รับนั้นมีประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานจากห้องประชุมไปจนถึงแนวหน้าของการดำเนินงาน

เสริมความเข้มแข็งให้กับทิศทางธุรกิจ: Lynne S. Marcus ผู้ได้รับรางวัลและเจ้าของ Marcus + Company บริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง เชื่อว่าธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์จากรางวัลที่บริษัทได้รับไปพร้อมโครงการริเริ่มต่างๆ "หากบริษัทกำลังผลักดันด้านจริยธรรมหรือภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในบริษัท บริษัทควรเข้าแข่งขันชิงรางวัลต่างๆ ที่เป็นการเชิดชูคุณค่าในด้านเหล่านี้"

Coca-Cola Company ได้นำเอาปรัชญานี้ไปปรับใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งวัฒนธรรมในที่ทำงานที่หลากหลายและมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า Coke มีความมุ่งมั่นในเรื่องความหลากหลายอย่างจริงจัง บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ในด้านความหลากหลายถึง 38 รางวัล เลือกโปรแกรมรางวัลที่มีแนวทางเดียวกันกับทิศทางของบริษัทของคุณ

ดึงดูดและเก็บรักษาผู้มีความสามารถ: ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับพนักงานของบริษัท การเก็บรักษาพนักงานนั้นเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการไปจยถึงแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัทที่ปรึกษา Booz, Allen & Hamilton นั้นกล่าวว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว การที่บริษัทได้รับรางวัล 100 Best Companies for Working Mothers จากนิตยสาร Working Mother เป็นเวลาห้าปีติดต่อกันนั้นก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานใหม่ได้

สร้างข้อได้เปรียบด้านการขาย: Paula Dickerson ผู้จัดการของโปรแกรมเกียรติยศและรางวัลด้านอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ SAS ทราบว่ารางวัลที่ได้รับนั้น “…เกิดประโยชน์ในแง่ของการทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น การยืนยันจากบุคคลที่สาม และการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาด”

การใช้รางวัลต่างๆ ที่ได้รับเป็นเครื่องมือในการขายนั้นบ่อยครั้งถูกมองข้าม Dickerson เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากอดีตผู้จัดการเขตว่ารางวัลทางธุรกิจที่ได้รับนั้นอาจเป็นหมัดเด็ดของผู้บริการได้ “ หากนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว รางวัลธุรกิจต่างๆ นั้นเป็นเครื่องมือการขายอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้ปิดการขายได้” Dickerson กล่าว

ขยายขอบเขตการประชาสัมพันธ์: การเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อธุรกิจได้รับรางวัลนั้นอาจช่วยสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ Steven Plochocki, CEO ของ Insight Health Corp. เข้าใจถึงคุณค่าของการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลดี Insight Health ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจนแทบจะล้นห้องรับรองของบริษัท ตัวอย่างของรางวัลที่บริษัทได้รับเช่น The Associations for Corporate Growth Award, Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award (Orange County) และ Stevie Awards อีกหลายรายการ Plochocki กล่าวว่า “เราเชื่อว่ารางวัลธุรกิจช่วยยืนยันถึงสิ่งที่เราได้ดำเนินการในบริษัทและเพิ่มความสามารถของเราในการคงรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้”

การเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเนื่องจากรางวัลที่ได้รับนั้นก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ระหว่างงาน Stevie Awards นั้น Donald Trump สมาชิกของ Board of the Distinguished Judges & Advisors เกิดความสนใจใน Steve Plochoki และบริษัทของเขา ซึ่งเป็นผลให้มีการกล่าวถึง Steve Plochoki ในหนังสือเล่มใหม่ของ Trump “Trump: The Way to the Top” แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะคำนวณได้ว่าการประชาสัมพันธ์จะช่วยให้เกิดรายได้เท่าใด อย่างไรก็ดี การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล

รางวัลทางธุรกิจต่างๆ นั้นช่วยในเรื่องทิศทางของบริษัท การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ข้อได้เปรียบด้านการขาย และการประชาสัมพันธ์ แต่รางวัลธุรกิจเหล่านี้ช่วยในเรื่องผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

งานวิจัยที่ดำเนินการโดย Hendricks และ Singhal จาก University of Western Ontario และ Georgia Institute of Technology ชี้ให้เห็นว่าบริษัทชั้นดีที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากกว่า 600 บริษัทนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้น 37% และมีมูลค่าหุ้นมากกว่า 44% เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน

Corporate Awards มีประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่

ประโยชน์ที่บริษัทขนาดเล็กได้รับจากรางวัลทางธุรกิจต่างๆ นั้นคล้ายคลึงกับประโยชน์ที่บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ได้รับโดยมีข้อยกเว้นหลายประการ บ่อยครั้งที่บริษัทขนาดเล็กต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด การได้รับรางวัลหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลทางธุรกิจสามารถเปิดประตูไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และมีผลอย่างมากต่อการเติบโตของบริษัทขนาดเล็กต่างๆ

Lynne Marcus ทราบว่า “บริษัทต่างๆ ที่เสนอชื่อเข้าพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์และงานแสดงสินค้าต่างๆ นั้นก็เพียงเพื่อต้องการให้คณะกรรมการ ซึ่งมักจะเป็นสื่อมวลชน ทราบชื่อและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น”

อย่าประเมินอิทธิพลของการแข่งขันเพื่อรับรางวัลทางธุรกิจต่ำเกินไป บริษัทของคุณจะได้รับมุมมองที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของท่าน ความท้าท้ายเพื่อการพัฒนา และโอกาสที่จะเป็นที่รู้จัก

 

Darrell Zahorsky เขียนและเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ Small Business Information ให้กับ About.com Darrell เป็น CEO ของ Pied Piper Internet Solutions ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการพัฒนาเนื้อหาและการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (search engine)

 


 

เพื่อนๆ ของเราที่Awards Intelligence ในสหราชอาณาจักรแชร์ข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมและได้รับรางวัลทางธุรกิจ

ต่อไปนี้เป็นงานวิจัยอิสระที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ด้านการเงินจากการได้รับรางวัล

• บริษัทขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพบว่ารายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 63% และยอดขายเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล บริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลพบว่ารายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 48% และยอดขายเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล แหล่งข้อมูล: British Quality Foundation อิงจากประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

• ในการศึกษาหนึ่งที่ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทต่างๆ 120 บริษัททั่วทวีปยุโรปที่เคยได้รับรางวัลที่สอดคล้องกับเกณฑ์จำเพาะกับบริษัทขนาดใกล้เคียงกันและดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน มีการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานย้อนหลังถึง 11 ปี จากการศึกษาพบว่าบริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจะมีการพัฒนาด้านการเงินหลังจากที่ได้รับรางวัลแรกเพียงหนึ่งปี แหล่งข้อมูล: University of Leicester for the British Quality Foundation และ European Foundation for Quality Management

• สามปีหลังจากได้รับรางวัล บริษัทที่ได้รับรางวัล 120 บริษัทมีประสิทธิภาพการดำเนินงานดีกว่าบริษัทอื่นๆ ที่นำมาเปรียบเทียบกันโดยเฉลี่ยแล้ว 17% สำหรับยอดขายและ 36% สำหรับมูลค่าหุ้น ในปีสุดท้ายที่มีการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจะพบว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 77% และรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 18% แหล่งข้อมูล: เช่นเดียวกับที่แสดงไว้ข้างต้น

ข้อเท็จจริงและตัวเลขเหล่านี้เป็นสัมพันธ์กับที่ได้จาก UK Excellence Awards and European Foundation for Quality Management's Excellence Awards ของ British Quality Foundation

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการเงินแล้ว ผู้ได้รับรางวัลยังได้รับประโยชน์จากการเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจมากขึ้น และโพรไฟล์ที่สูงขึ้น รวมถึงขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น และคำถามก็คือ

คุณยอมได้หรือที่จะไม่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล