Menu

The Stevie® Award

ถ้วยรางวัล Stevie Awardsถ้วยรางวัล Stevie Award ได้กลายเป็นรางวัลที่เป็นที่ปรารถนาที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก และเป็นรางวัลชั้นนำของโลกที่มอบให้เพื่อยอมรับความสำเร็จด้านธุรกิจ

Stevie Award ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเดียวกับบริษัทที่สร้างถ้วยรางวัล Oscar และรางวัลชั้นนำอื่นๆ

ชื่อของ Stevie มาจากชื่อ Stephen ซึ่งมาจากภาษากรีกที่หมายถึง "สวมมงกุฎ"

ถ้วยรางวัล Grand Stevie มีความสูงประมาณ 16 นิ้ว หล่อด้วยมือและเคลือบผิวด้วยทอง 24 กะรัต

ปิรามิดคริสตัลที่ถูกยึดไว้ด้านบนโดย Stevie แสดงถึงลำดับชั้นของความต้องการของมนุษย์ ระบบหนึ่งมักจะถูกแสดงเป็นปิรามิดซึ่งได้รับการพัฒนาในยุค 1960 โดยนักจิตวิทยาอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้ซึ่งตั้งข้อสังเกตสิ่งนี้ตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การเป็นมนุษย์จะค้นหาความภาคภูมิใจในเพื่อนร่วมงานของพวกเขา