Menu

ผู้ให้การสนับสนุน / หุ้นส่วนธุรกิจ

เราขอเชิญให้ท่านพิจารณาเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหรือหุ้นส่วนในลักษณะแลก เปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการในงาน Asia-Pacific Stevie® Awards นี้

การเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือหุ้นส่วนจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งในด้านการสร้างแบรนด์ การโฆษณา และสิทธิพิเศษจากการเข้าร่วม

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้