Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จะเพิ่มการให้บริการข่าวเอเชียแปซิฟิกสตีวี่รางวัลโปรดป้อนข้อมูลที่ติดต่อของคุณด้านล่าง คุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับข่าวการปรับปรุงเหตุการณ์และอื่น

10/31/2018  ​การเปิดรับสมัครประกวดรางวัลสตีฟ ® อวอร์ดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 6

10/30/2017  Fifth Annual Asia-Pacific Stevie Awards Issues Call for Entries

5/18/2017  Telkom Indonesia Leads Grand Stevie® Award winners in 2017 Asia-Pacific Stevie Awards

4/20/2017   Winners in 2017 Asia-Pacific Stevie® Awards Announced

11/1/2016   Fourth Annual Asia-Pacific Stevie Awards Issues Call for Entries

5/1/2016    Telkom Indonesia Wins Grand Stevie® Award as Organization of the Year in 2016 Asia-Pacific Stevie Awards

4/21/2016 Winners in 2016 Asia-Pacific Stevie® Awards Announced

 

3/25/2016 การขยายกำหนดระยะเวลาการรับผลงานเพื่อประกวดรางวัลสตีฟอวอร์ดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 2016

 

 

11/2/2015 Asia-Pacific Stevie Awards Issues Call for Entries for Third Annual Competition

 

4/23/2015

หลายหน่วยงานจากประเทศไทย ชนะการประกวดรางวัลสตีวีอวอร์ดภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค2015
1/19/2015 Call for Entries for 2015 Asia-Pacific Stevie Awards
4/29/2014 Asia's Top Businesses Named in 2014 Asia-Pacific Stevie® Awards
2/11/2014 Asia’s Premier Business Award launched in the Philippines
1/14/2014 สมาคมนักข่าวเอเชียจะเป็นช่องทางติดต่อ ในส่วนของรางวัล Stevie awards ใน 16 ประเทศแถบภูมิภาคเอเซีย
1/14/2014 สำนักงานใหม่ของรางวัล Stevie awards แห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกได้ก่อตั้งขึ้น0ที่กรุงโซล
10/9/2013 First Annual Asia-Pacific Stevie® Awards Issues Call for Entries