LỊCH TRÌNH

Giải thưởng Stevie® châu Á-Thái Bình Dương 2020

Ngày 7 tháng 10 năm 2019: Bài dự thi mở

27 tháng 11: Hạn chót nhập cảnh sớm

Ngày 6 tháng 2 năm 2020: Hạn chót nhập cảnh

4 tháng 3: Hạn chót nhập cảnh cuối cùng

11 tháng 2 - 1 tháng 4: Đánh giá

Ngày 8 tháng 4: Thông báo người chiến thắng giải thưởng vàng, bạc và đồng Stevie

29 tháng 5: Bữa tiệc trao giải, sắp được xác định