Menu

เกณฑ์การเสนอชื่อ

องค์กรและบุคคลทั้งหมดใน 22 ประเทศต่อไปนี้สามารถส่งการเสนอชื่อได้ที่ Asia-Pacific Stevie® Awards:

ออสเตรเลีย

บรูไน

พม่า

กัมพูชา

จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งฮ่องกง)

ติมอร์ตะวันออก

ฟิจิ

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ลาว

มาเลเซีย

มองโกเลีย

นิวซีแลนด์

ฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ซามัว

สิงคโปร์

หมู่เกาะโซโลมอน

เกาหลีใต้

ไทย

ตองกา

เวียดนาม

รางวัล 2018 Asia-Pacific Stevie Awards จะมอบให้เพื่อเป็นการยอมรับถึงความสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2016  การเสนอชื่อของคุณควรเน้นที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังวันที่ดังกล่าว

คุณสามารถเสนอชื่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนในประเภทใดก็ได้ใน รายการหมวดหมู่