Menu

หมวดหมู่รางวัลแอพยอดเยี่ยม

หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ที่ดีเยี่ยมในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่นที่จัดทำหรืออัพเดตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017 โดยจะพิจารณาในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบ การผลิต ช่องทางการนำเสนอ และการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้จะประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายวัตถุประสงค์หลักของแอพที่ท่านจะส่งเข้ารับการตัดสิน

b. สำหรับวิดีโอนำเสนอที่มีความยาวเกินสาม (3) นาทีคุณจะต้องแนบวิดีโอนำเสนอนั้นกับใบสมัครด้วยเมนูการแนบ/อัพโหลดลิงค์ในแอพลิเคชั่นของเรา

ค. หรือคุณสามารถแสดงรายการที่น่าเชื่อถือในการผลิตและงานสร้างสรรค์สำหรับแอพของคุณ เช่น รายชื่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนานี้

F55. รางวัลแอพลิเคชั่นข้อมูลทางด้านธุรกิจยอดเยี่ยม

F56. รางวัลแอพลิเคชั่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจยอดเยี่ยม

F57. รางวัลแอพลิเคชั่นการศึกษาและการฝึกอบรมยอดเยี่ยม

F58.รางวัลแอพลิเคชั่นด้านความบันเทิงยอดเยี่ยม

F56. รางวัลแอพลิเคชั่นข้อมูทั่วไป และข่าวสารยอดเยี่ยม

F60. รางวัลแอพลิเคชั่นสาระทั่วไปยอดเยี่ยม

F61. รางวัลแอพลิเคชั่นธุรกิจการค้าE-commerce ยอดเยี่ยม  

F62. รางวัลแอพลิเคชั่นโซเชียลยอดเยี่ยม  

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลแอพยอดเยี่ยม