Menu

หมวดหมู่รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดสินค้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนา, การผลิต, และช่องทางการกระจายสินค้าโดยดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017
 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายแนวความคิดตัวสินค้า, มูลค่า, การดำเนินการจัดส่ง, และรายงานผลตอบรับ ซึ่งจัดทำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017

ข. การรวบรวมไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)สำหรับรายการผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การอัพโหลดและลิงก์เหล่านี้อาจจะมีวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ ฯลฯ
 

P01. รางวัลผลิตภัณฑ์แบบธุรกิจกับธุรกิจ

P02. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านบริการแบบธุรกิจกับธุรกิจ      

P03. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและงานบริการ

P04. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านสินค้าอิเลคโทรนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ

P05. รางวัลสำหรับนวัตกรรมในการก่อสร้าง การผลิต และวัสดุ ​

P06. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านสินค้าพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

P07. รางวัลสำหรับนวัตกรรมการบริการภาครัฐ​

P08. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมสินค้าเพื่อสุขภาพ

P09. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านอุตสาหกรรมการออกแบบ

P10. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านที่อยู่อาศัย, การศึกษา, ที่ทำงาน

P11. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านสื่อ, โสตการสื่อสาร, บันเทิง

P12. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์/ทันตกรรม

P13. รางวัลสำหรับนวัตกรรมการบริการในองค์กรไม่แสวงหารายได้หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

P14. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์

P15. รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านการคมนาคม/การขนส่ง

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยม