Menu

หมวดหมู่รางวัลกิจกรรมถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม

หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ที่ดีเยี่ยมด้านกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆโดยจะพิจารณาจากแนวความคิด, การจัดทำ, แผนการดำเนินงาน, การสื่อสารทางการตลาด และการดำเนินงาน โดยกิจกรรมจะต้องจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017

 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำโดยอธิบายคอนเซปหรือแนวความคิดในการสร้างกิจกรรม การสร้างและการพัฒนา และขั้นตอนการดำเนินการ

ข. ไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย บทวิจารณ์ข่าว บทความในข่าว ฯลฯ

ค. หรือคุณสามารถแสดงรายการที่น่าเชื่อถือในการผลิตและงานสร้างสรรค์สำหรับกิจกรรมของคุณ เช่น รายชื่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนานี้

 

G01. รางวัลกิจกรรม Business to Business

G02. รางวัลกิจกรรมเพื่อผู้บริโภค

G03. รางวัลกิจกรรมด้านความบันเทิง

G04. รางวัลกิจกรรมภายในองค์กร

G05. รางวัลสำหรับนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมของรัฐบาล​

G06. ​​รางวัลสำหรับนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหารายได้หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

G07. รางวัลสำหรับกิจกรรมขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลกิจกรรมถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม