Menu

หมวดหมู่การสื่อสารในองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการสื่อสารภายในองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงเป้าหมายหลักของผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017

ข. การรวบรวมไฟล์ ตัวอย่างงาน และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

C03, C10, and C11 Sponsored by 

C01. รางวัลความสัมพันธ์กับชุมชน หรือการสื่อสารการบริการสาธารณะ

C02. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์

C03. รางวัลความสัมพันธ์ด้านสื่อ

C04. รางวัลการสื่อสารกิจการสาธารณะ

C05. รางวัลการใช้บุคคลมีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะ

C06. รางวัลการจัดงานอีเว้นท์กิจกรรม

C07. รางวัลการใช้โซเชี่ยลมีเดีย

C08. รางวัลการใช้วิดีโอ

C09. รางวัลการสื่อสารแบบการบอกต่อ/ ปากต่อปาก

C10. รางวัลการประชาสัมพันธ์ดีเด่นแห่งปี

ผลงานของท่านต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคน  2017 และต้องอ้างอิงข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้อย่างน้อย 3 ข้อ คือ การบริหารงานหรือเอเจนซี่, งานอีเว้นท์และกิจกรรม, นักลงทุนสัมพันธ์, การใช้สื่อสาธารณะ, โซเชี่ยมีเดีย, วิดีโอ, การใช้บุคคลมีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะ, การสื่อสารแบบการบอกต่อ/ ปากต่อปาก

C11. รางวัลการทีมงานด้านการสื่อสารดีเด่นแห่งปี

ผลงานของท่านต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคน  2017 และต้องอ้างอิงข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้อย่างน้อย 3 ข้อ คือ โครรสร้างของหน่วยงานหรือทีมบริหารจัดการ, งานอีเว้นท์และกิจกรรม, นักลงทุนสัมพันธ์, การใช้สื่อสาธารณะ, โซเชี่ยมีเดีย, วิดีโอ, การใช้บุคคลมีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะ, การสื่อสารแบบการบอกต่อ/ ปากต่อปาก

C12. รางวัลการความเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารดีเด่นแห่งปี

ผลงานของท่านต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคน  2017 และต้องอ้างอิงข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ คือ งานอีเว้นท์และกิจกรรม, นักลงทุนสัมพันธ์, การใช้สื่อสาธารณะ, โซเชี่ยมีเดีย, วิดีโอ, การใช้บุคคลมีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะ, การสื่อสารแบบการบอกต่อ/ ปากต่อปาก

Subscribe to RSS - หมวดหมู่การสื่อสารในองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม