Proses Anugerah

Semua penyertaan akan dikaji semula oleh kakitangan Anugerah Stevie® bagi memastikan syarat-syarat kelayakan telah dipenuhi, bahawa penyertaan ini mengikut format yang betul supaya penyertaan ini dapat sampai para hakim dan dikemukakan ke kategori yang sesuai.

Penentuan Pemenang Emas, Perak dan Gangsa Stevie.
Penghakiman akan dijalankan pada Mac-April 2019. Hakim-hakim akan dipilih di seluruh dunia, akan dijemput atau melalui laman web Anugerah Stevie Asia Pasifik, dan jika diterima dia akan diatur ke kumpulan kategori oleh kakitangan Anugerah Stevie, berdasarkan industri mereka, fungsi, dan pengalaman mereka. Hakim itu tidak akan diaturkan ke kategori penyertaan organisasi mereka sendiri, di mana yang mereka telah menghantar penyertaan.

Setiap penyertaan akan dikaji semula dan dinilai sekurang-kurang oleh lima (5) para hakim yang telah diluluskan sebagai layak (oleh kakitangan Anugerah Stevie) untuk menghukum penyertaan ini. Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan skala 1-10.
Markah purata daripada hakim akan menentukan pemenang dalam setiap kategori Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa 

Penentuan Pemenang Anugerah Grand Stevie 
Lima pemenang Anugerah Stevie akan dipilih dan diumumkan pada jamuan anugerah. Organisasi yang memenangi emas yang paling, Perak dan Gangsa dalam Anugerah Stevie ini akan mewakili Anugerah Grand Stevie sebagai Pertubuhan Organisasi Terbaik. Pencalonan yang menpunyai markah tertinggi daripada setiap empat negara yang menghantar penyertaan yang paling banyak, juga akan menerima trofi Anugerah Grand Stevie.