Kriteria Pengadilan

Para hakim akan berdasarkan kriteria berikut untuk menilai penyertaan.

1. Menkadarkan kualiti inovasi yang digambarkan dalam pencalonan ini.

Skala 1-10, dengan 1 sebagai rendah dan 10 tinggi

2. Memberi kadar ke atas kegunaan bahan-bahan sokongan yang dilampirkan untuk penyertaan ini, bahawa ia membantu anda dalam memahami inovasi yang digambarkan dalam penyertaan ini. (Pilih 0 jika tiada bahan-bahan sokongan yang dilampirkan.) Skala 0-2, dengan 0 rendah dan 2 tinggi

Pemenang Emas, Perak, dan Gangsa Anugerah Stevie ini akan ditentukan berdasarkan kepada skor purata para hakim.