Anugerah Kategori Syarikat / Organisasi

Kategori ini mengiktiraf inovasi keseluruhan korporat sejak 1 Julai 2017.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan pencapaian inovatif organisasi yang dicalonkan sejak 1 Julai 2017. Jelaskan pencapaian inovatif organisasi sekurang-kurangnya dalam tiga (3) perkara berikut: pengurusan organisasi, tanggungjawab korporat sosial , pengurusan kewangan, komunikasi korporat, perkhidmatan pelanggan , sumber manusia dan pembangunan pekerja, teknologi maklumat, pemasaran, reka bentuk dan pembangunan produk, dan penyelidikan dan pembangunan.

b. Atau dengan secara pilihan (direkemenkan), apa-apa penyokong fail dan alamat laman web di mana anda boleh memuat naik ke server kami untuk penyokongan penyertaan anda, dan memberikan maklumat latar belakang yang lebih kepada para hakim.

 

B01. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi ke atas Produk Perniagaan & Industri Perkhidmatan

(Termasuk Pengiklanan, Perkhidmatan Perniagaan, Undang-undang, Pemasaran, Produk Jabatan (kecuali Teknologi), dan Perhubungan Awam)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B02. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi ke atas Produk & Industrian Perkhimatan Pelanggan

(Termasuk Produk Pengguna yang Tahan Lama dan Tidak Tahan Lama, Perkhidmatan Pengguna, Makanan & Minuman, Hospitaliti & Persiaran, Media & Perhiburan, Harta Tanah, Peruncitan, Pengangkutan dan Utiliti)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B03. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi ke atas Industri Kewangan

(Termasuk Perakaunan, Perbankan, Perkhidmatan Kewangan dan Insurans)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B04. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi ke atas Industri Penjagaan Kesihatan

(Termasuk Produk Kesihatan & Servis dan Farmaseutikal)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B05. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi ke atas Industri Pembuatan

(Termasuk Angkasa & Pertahanan, Automotive & Kelengkapan Pengangkutan, Bahan kimia, Pembinaan, Tenaga, dan Logam & Perlombongan)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B06. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi Kerajaan​​

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B07. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi Organisasi Bukan Untung atau NGO​​

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B08. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi Perusahaan Awam​

(mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi perniagaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebahagiannya oleh kerajaan dan dikawal menerusi sebuah autoriti awam)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B09. Anugerah untuk Kecemerlangan dalam Inovasi Industri Teknologi

(Termasuk Perkakasan Komputer, Perkhidmatan Komputer, Perisian Komputer, Elektronik, Internet / Media Baru dan Telekomunikasi)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

B10. Syarikat Pemula Paling Inovatif Tahun Ini (kategori baharu untuk 2019)

Bagi syarikat yang memulakan operasi sejak 1 Julai 2016. Tiada yuran penyertaan untuk kategori-kategori ini. Mulakan pencalonan anda dalam kategori ini dengan tarikh sejak 1 Julai 2016 iaitu pada tarikh syarikat yang dicalonkan memulakan operasi. Pencalonan yang tidak menyatakan tarikh ini akan disingkirkan.

a. Industri Produk Perniagaan
b. Industri Perkhidmatan Perniagaan
c. Industri Produk Pengguna
d. Industri Perkhidmatan Pelanggan

B11. Syarikat Pemula Teknologi Paling Inovatif Tahun Ini (kategori baharu untuk 2019)

Bagi syarikat yang memulakan operasi sejak 1 Julai 2016. Tiada yuran penyertaan untuk kategori-kategori ini. Mulakan pencalonan anda dalam kategori ini dengan tarikh sejak 1 Julai 2016 iaitu pada tarikh syarikat yang dicalonkan memulakan operasi. Pencalonan yang tidak menyatakan tarikh ini akan disingkirkan.

a. Perkakasan/Peranti Persisian
b. Perkhidmatan
c. Perisian

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Syarikat / Organisasi