Anugerah Kategori Produk Baru

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam konsep produk, reka bentuk, pembangunan, pengeluaran dan pengedaran sejak 1 Julai 2017.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda dalam kategori ini adalah:

 a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan pencapaian penama dalam bidang konsep inovatif, nilai dan kesannya sejak 1 Julai 2017.

 b. Pilihan terbuka (tetapi sangat direkemenkan), penyokongan koleksi fail dan alamat laman web dimana anda boleh memuat naik ke server kami untuk menyokong penyertaan anda dan memberikan maklumat latar belakang anda yang lebih kepada para hakim. Untuk penyertaan produk baru / perkhidmatan ini naikan mungkin termasuk video demonstrasi produk, ulasan produk, imej, dan lain-lain

 

 P01. Anugerah Inovasi dalam Produk Perdagangan

 P02. Anugerah Inovasi dalam Perkhimatan Perdagangan

 P03. Anugerah Inovasi Produk dan Perkhidmatan Pengguna

 P04. Anugerah Inovasi dalam Elektronik untuk Pengguna & Maklumat Teknologi

 ​P05. Anugerah Inovasi dalam Pembinaan, Penghasilan atau Bahan​​

 P06. Anugerah Inovasi dalam Tenaga & Kelestarian

 ​​P07. Anugerah Inovasi dalam Perkhidmatan Kerajaan​​

 P08. Anugerah Inovasi dalam Kesihatan & Kesejahteraan

 P09. Anugerah Inovasi dalam Reka Bentuk Perindustrian

 P10. Anugerah Inovasi dalam Hidup, Pembelajaran, dan Persekitaran Kerja

 P11. Anugerah Inovasi dalam Media, Komunikasi Visual dan Hiburan

 P12. Anugerah Inovasi dalam Perubatan / Pergigian

 ​P13. Anugerah Inovasi dalam Perkhidmatan Organisasi Bukan Untung/NGO​​

 P14. Anugerah Inovasi dalam Sains

 P15. Anugerah Inovasi dalam Pengangkutan & Logistik

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Produk Baru