Anugerah Kategori Pengurusan

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam pengurusan organisasi sejak 1 Julai 2017.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan pencapaian inovatif oleh kakitangan eksekutif yang dinamakan atau pasukan pengurusan sejak 1 Julai 2017. Jelaskan pencapaian inovatifnya dengan sekurang-kurangnya menpunyai tiga (3) perkara berikut: pengurusan organisasi, kepimpinan lembaga, kepimpinan jenama, pemulihan perniagaan, pengurusan kewangan, pengurusan pertumbuhan, pengambilan dan pembangunan pekerja, hubungan dengan pelabur, pembangunan kepimpinan, dan menggalakkan amalan-amalan yang inovatif.

b. Atau dengan secara pilihan (direkemenkan), apa-apa penyokong fail dan alamat laman web di mana anda boleh memuat naik ke server kami untuk penyokongan penyertaan anda, dan memberikan maklumat latar belakang yang lebih kepada para hakim.

 

A01. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Produk Perniagaan & Industri Perkhidmatan

(Termasuk Pengiklanan, Perkhidmatan Perniagaan, Undang-undang, Pemasaran, Produk Jabatan (kecuali Teknologi), dan Perhubungan Awam)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A02. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Produk Pelanggan  & Servis Industri

(Termasuk Produk Pengguna yang Tahan Lama dan Tidak Tahan Lama, Perkhidmatan Pengguna, Makanan & Minuman, Hospitaliti & Persiaran, Media & Perhiburan, Harta Tanah, Peruncitan, Pengangkutan dan Utiliti)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A03. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Industri Kewangan

(Termasuk Perakaunan, Perbankan, Perkhidmatan Kewangan dan Insurans)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A04. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Penjagaan Industri Kesihatan

(Termasuk Produk Kesihatan & Servis dan Farmaseutikal)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A05. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Industri Pembuatan

(Termasuk Angkasa & Pertahanan, Automotive & Kelengkapan Pengangkutan, Bahan kimia, Pembinaan, Tenaga, dan Logam & Perlombongan)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A06. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif Kerajaan​

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A07. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif Organisasi Bukan Untung atau NGO

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A08. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif dalam Perusahaan Awam​

(mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi perniagaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebahagiannya oleh kerajaan dan dikawal menerusi sebuah autoriti awam)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

 

A09. Anugerah untuk Pengurusan Inovatif Industri Teknologi

(Termasuk Perkakasan Komputer, Perkhidmatan Komputer, Perisian Komputer, Elektronik, Internet / Media Baru dan Telekomunikasi)

    a. Organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 orang pekerja

    b. Organisasi yang mempunyai 100 orang pekerja dan ke atas

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Pengurusan