Anugerah Kategori Laporan Tahunan & Penerbitan Lain

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam penerbitan yang berkaitan dengan perniagaan sejak 1 Julai 2017. Bentuk inovasi yang perlu dipertimbangkan termasuk inovasi dalam reka bentuk, format, pengeluaran, pengedaran, dan / atau interaktif

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan penerbitan dan aspek inovatif penerbitan yang anda calonkan. Dalam esei ini, ia menggambarkan genesis inovasi, bagaimana ia telah dibangunkan dan dilaksanakan, dan hasil inovasi setakat ini.

b. Anda mesti melampirkan penyertaan anda melalui lampiran / sabungan memuat naik melalui penerbitan elektronik, dalam bentuk lampiran atau melalui URL kami.

c. Atau dengan secara pilihan, anda boleh menyenaraikan sifat-sifat kreatif dan kebaikan pengeluaran untuk aplikasi anda - satu senarai ke atas orang dan organisasi yang menyumbang kepada pembangunannya.

F01. Anugerah untuk Inovasi dalam Laporan Tahunan

F02. Anugerah untuk Inovasi Penerbitan Kerajaan

F03. ​Anugerah untuk Inovasi dalam Pemasaran atau Risalah Jualan

F04. Anugerah untuk Inovasi Penerbitan Dalaman dan Penerbitan Luaran

F05. Anugerah untuk Inovasi Penerbitan Organisasi Bukan Untung/NGO

F06. Anugerah untuk Inovasi dalam Penerbitan Perusahaan Awam

F07. ​Anugerah untuk Inovasi dalam Penerbitan Jenis Lain

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Laporan Tahunan & Penerbitan Lain