Anugerah Kategori Laman Web

Kategori yang mengiktiraf inovasi dalam laman web dan blog sejak 1 Julai 2017. Bentuk inovasi yang boleh ditimbang adalah inovasi dalam reka bentuk, kandungan, penggunaan media dan / atau interaktiviti.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

 a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan laman website atau blog dan konsep inovatif ke atas laman web yang anda pilih.

 b. Sambungan ke laman web, anda mesti melampirkan penyertaan anda melalui lampiran / sambungan alat memuat naik kami. Jika laman web anda tidak boleh didapati dengan secara umum (seperti kata laluan swasta atau kata laluan yang dilindungi), anda boleh memuat naik video anda sepanjang tiga (3) minit untuk menunjukkan ciri-ciri dan fungsinya.

c. Dengan secara pilihan, anda boleh menyenaraikan seraiyan kreatif dan kebaikan pengeluaran untuk laman web anda - satu seraian orang dan organisasi yang menyumbang kepada pembangunannya.

Q05. Anugerah untuk Inovasi dalam Matlumat Perniagaan atau Permohonan Laman Web

Q06. Anugerah untuk Inovasi dalam Laman Web Korporat

Q07. Anugerah untuk Inovasi dalam Pendidikan atau Latihan Laman Web

Q08. Anugerah untuk Inovasi dalam Perhiburan Web

Q09. Anugerah untuk Inovasi dalam Maklumat Umum Web

Q10. Anugerah untuk Inovasi dalam Laman Web Kerajaan​

Q11. ​Anugerah untuk Inovasi dalam Berita Laman Web

Q12. Anugerah untuk Inovasi dalam Laman Web Organisasi Bukan Untung/NGO​

Q13. Anugerah untuk Inovasi dalam Membeli-Belah atau Laman Web Perdagangan-E

Q14. Anugerah untuk Inovasi dalam Laman Web Sosial

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Laman Web