Anugerah Kategori Komunikasi Korporat, Perhubungan Pelabur & Perhubungan Awam

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam komunikasi korporat, perhubungan dengan pelabur, dan perhubungan awam sejak 1 Julai 2017.

Maklumat yang perlu dihantar secara dalam talian untuk penyertaan dalam kategori ini termasuk

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan pencapaian inovatif organisasi yang dicalonkan sejak 1 Julai 2017.

b. Atau dengan secara pilihan (direkemenkan), apa-apa penyokong fail dan alamat laman web di mana anda boleh memuat naik ke server kami untuk penyokongan penyertaan anda, dan memberikan maklumat latar belakang yang lebih kepada para hakim.

C03, C10, and C11 Sponsored by 

C01. Anugerah untuk Inovasi dalam Perhubungan Masyarakat atau Komunikasi Perkhidmatan Awam

C02. Anugerah untuk Inovasi dalam Perhubungan dengan Pelabur

C03. Anugerah untuk Inovasi dalam Perhubungan dengan Media

C04. Anugerah untuk Inovasi dalam Komunikasi Hal Ehwal Awam

C05. Anugerah untuk Inovasi dalam Penggunaan Selebriti atau Tokoh Masyarakat

C06. Anugerah untuk Inovasi dalam Penggunaan Acara

C07. Anugerah untuk Inovasi dalam Penggunaan Media Sosial

C08. Anugerah untuk Inovasi dalam Penggunaan Video

C09. Anugerah untuk Inovasi dalam Penggunaan Viral Media / Mulut ke Mulut

C10. Agensi Paling Inovatif dalam Perhubungan Awam - Terbaik dalam Tahun

Pencalonan mesti memilih inovasi sejak 1 Julai 2017 di sekurang-kurangnya dalam tiga (3) perkara-perkara berikut: Pengurusan Badan atau Struktur, Acara, Perhubungan Dengan Pelabur, Perhubungan Dengan Media, Media Sosial, Video, Penggunaan Selebriti atau Angka Awam dan Media Viral / Mulut ke Mulut.

C11. Komunikasi Yang Paling Inovatif Dalam Tahun

Pencalonan mesti memilih inovasi sejak 1 Julai 2017 di sekurang-kurangnya dalam tiga (3) perkara berikut: Jabatan atau Pengurusan atau Struktur, Acara, Perhubungan Dengan Pelabur, Perhubungan Dengan Media, Media Sosial, Video, Penggunaan Selebriti atau Tokoh Masyarakat, dan Media Viral / Mulut ke Mulut.

C12. Komunikasi Profesional Yang Paling Inovatif Dalam Tahun

Pencalonan mesti memilih inovasi sejak 1 Julai 2017 di sekurang-kurangnya dalam satu (1) daripada bidang-bidang berikut: Acara, Perhubungan Dengan Pelabur, Perhubungan Dengan Media, Media Sosial, Video, Penggunaan Selebriti atau Tokoh Masyarakat, dan Media Viral / Mulut ke Mulut.

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Komunikasi Korporat, Perhubungan Pelabur & Perhubungan Awam