Anugerah Kategori Aplikasi

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam aplikasi terkini atau mula diterbitkan sejak 1 Julai 2017. Bentuk inovasi yang boleh ditimbangkan adalah inovasi dalam reka bentuk, format, pengeluaran, pengedaran dan / atau interaktiviti.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan aplikasi dan aspek inovatif aplikasi yang anda calonkan.

b. Aplikasi itu sendiri, dalam bentuk video dengan demonstrasi sepanjang tiga (3) minit. Dalam salah satu kes yang tercatat ini, di mana anda perlu melampirkan video demonstrasi atau URL untuk penyertaan anda melalui lampiran kita / sabungan talian kita untuk memuat naik fail.

c. Atau dengan secara pilihan, anda boleh menyenaraikan sifat-sifat kreatif dan kebaikan pengeluaran untuk aplikasi anda - satu senarai ke atas orang dan organisasi yang menyumbang kepada pembangunannya.

F55. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Perniagaan

F56. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Perniagaan Utiliti

F57. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Pendidikan atau Latihan

F58. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Perhiburan

F59. Anugerah inovasi dalam Aplikasi Maklumat Umum atau Berita

F60. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Utiliti Umum

F61. Anugerah untuk Inovasi Membeli-belah atau Aplikasi Perdagangan-E

F62. Anugerah untuk Inovasi dalam Aplikasi Sosial

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Aplikasi