Menu

เกณฑ์การเสนอชื่อ

องค์กรและบุคคลทั้งหมดใน 29 ประเทศต่อไปนี้สามารถส่งการเสนอชื่อได้ที่ Asia-Pacific Stevie® Awards:

ออสเตรเลีย
บังคลาเทศ (ใหม่สำหรับ 2019)
ภูฏาน (ใหม่สำหรับ 2019)
บรูไน
พม่า
กัมพูชา
จีน (PRC รวมทั้งฮ่องกง)
ติมอร์ตะวันออก
ฟิจิ
อินเดีย (ใหม่สำหรับ 2019)
อินโดนีเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
ลาว
ประเทศมาเลเซีย
มัลดีฟส์ (ใหม่สำหรับ 2019)
ประเทศมองโกเลีย
นิวซีแลนด์
เนปาล (ใหม่สำหรับ 2019)
ปากีสถาน (ใหม่สำหรับ 2019)
ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ซามัว
สิงคโปร์
หมู่เกาะโซโลมอน
เกาหลีใต้
ศรีลังกา (ใหม่สำหรับ 2019)
ประเทศไทย
ตองกา
เวียดนาม

รางวัล 2019 Asia-Pacific Stevie Awards จะมอบให้เพื่อเป็นการยอมรับถึงความสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017  การเสนอชื่อของคุณควรเน้นที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังวันที่ดังกล่าว

คุณสามารถเสนอชื่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนในประเภทใดก็ได้ใน รายการหมวดหมู่