Menu

บัตรเข้าร่วมงาน

งานเลี้ยงประกาศรางวัลปี 2019 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ที่ประเทศสิงคโปร์ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันประกาศชื่อผู้ชนะรางวัล