Menu

หมวดหมู่รางวัลการตลาดยอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการตลาดโดยดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017
 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงความสำเร็จของผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 

ข. การรวบรวมไฟล์ ตัวอย่างงาน และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (ทำหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)
 

E01. รางวัลการสร้างตราสินค้ายอดเยี่ยม

E02. รางวัลการปรับปรุงตราสินค้าใหม่/ รีแบรนด์ดิ้ง

E03. รางวัลการสร้างตราสินค้าด้านการบันเทิง

E04. รางวัลคอนเท้นท์ มารเก็ตติ้ง/การเขียนแผนเอง

E05. รางวัลการตลาดแบสื่อโดยรวม (Cross-media Marketing)

E06. รางวัลการวางแผนสื่อและการจัดการ

E07. รางวัลการเสนอสินค้าแบบผสมผสาน (Product Placement)

E08. รางวัลการตลาดผู้สนับสนุนหลัก

E09. รางวัลการตลาดสื่อโซเชียล

E10. รางวัลสุดยอดเอเจนซี่โฆษณาหรือการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี: โดยการเสนอชื่อของท่านจะต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017 และประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากรายชื่อหัวข้อดังนี้ โครงสร้างของเอเจนซีและแผนการบริหารจัดการ, งานโฆษณา, ตราสินค้า, สินค้าด้านบันเทิง, เนื้อหาด้านการตลาด, การตลาดแบสื่อโดยรวม(Cross- media), การวางแผนสื่อ, ตำแหน่งตราสินค้า, การตลาดบนสื่อโซเชียล และสปอนเซอร์

E11. รางวัลสุดยอดทีมงานโฆษณาหรือการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี: โดยการเสนอชื่อของท่านจะต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017 และประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากรายชื่อหัวข้อดังนี้ โครงสร้างของเอเจนซีและแผนการบริหารจัดการ, งานโฆษณา, ตราสินค้า, สินค้าด้านบันเทิง, เนื้อหาด้านการตลาด, การตลาดแบสื่อโดยรวม(Cross- media), การวางแผนสื่อ, ตำแหน่งตราสินค้า, การตลาดบนสื่อโซเชียล และสปอนเซอร์

E12. รางวัลผู้เชี่ยวชาญงานโฆษณาและการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี: โดยการเสนอชื่อของท่านจะต้องดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017 และประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากรายชื่อหัวข้อดังนี้ โครงสร้างของเอเจนซีและแผนการบริหารจัดการ, งานโฆษณา, ตราสินค้า, สินค้าด้านบันเทิง, เนื้อหาด้านการตลาด, การตลาดแบสื่อโดยรวม(Cross- media), การวางแผนสื่อ, ตำแหน่งตราสินค้า, การตลาดบนสื่อโซเชียล และสปอนเซอร์

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลการตลาดยอดเยี่ยม