NHÓM ĐOẠT GIẢI


TÀI NGUYÊN CHO NHNG NGƯỜI CHIN THNG GII THƯỞNG STEVIE® AWARDS

Dưới đây là một mẫu thông cáo báo chí mà các bạn có thể sử dụng để công bố thành tựu của mình với thế giới.

Đồng thời còn có các Logo giải Stevie Vàng, Bạc, Đồng có thể sử dụng trên mọi phương tiện truyền thông online, in ấn...mà các bạn sẽ dùng để công bố giải thưởng của mình.

Chúng tôi có một nhóm trên Linkedin mang tên Stevie Award Honorees. Với tư cách là người giành giải thưởng Stevie năm 2018, các bạn được mời tham gia nhóm này và hiển thị Logo STEVIE AWARD HONOREES trên hồ sơ Linkedin của mình.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu người thắng giải Stevie Award trong bản tin email hàng tuần, blog và các bài đăng trên mạng xã hội của chúng tôi. Tìm hiểu làm thế nào để được xem xét xuất hiện như vậy.


Logo người thắng giải Stevie Award

Nếu các bạn dùng bất cứ Logo nào trong số các Logo này để biểu thị một hay nhiều chiến thắng giải Stevie trong giải thưởng Asia-Pacific Stevie Awards năm 2018, bạn đồng ý sử dụng Logo NGUYÊN BẢN. Các bạn đồng ý không chỉnh sửa các Logo dưới bất kỳ hình thức nào, trừ việc thay đổi kích cỡ. Trong trường hợp muốn hiển thị phiên bản chỉnh sửa của một hay nhiều Logo này, các bạn phải nhận được sự chấp thuận của chúng tôi.

Nếu các bạn dùng một hoặc nhiều Logo này online, hãy đặt kết nối Logo đến trang web http://Asia.StevieAwards.com dưới dạng mở tab mới hoặc cửa sổ trình duyệt mới.

Các tập tin đuôi EPS là những tập tin có độ phân giải cao đủ để in.

Hãy tải về một mẫu bố cục mà bạn có thể dùng để viết thông cáo báo chí công bố thành tựu của mình. Giới hạn: nếu đưa ra thông cáo báo chí dựa trên mẫu bố cục này, anh chị không được thay đổi các đoạn văn được đánh dấu màu đỏ nếu anh chị lựa chọn sử dụng chúng.

APSA18StevieWinnerReleaseTemplate.doc (19K)

Nếu có thắc mắc về vấn đề công bố giải thưởng, các bạn có thể liên hệ:

Clara Im, Giám đốc truyền thông khu vực Châu Á
Email: Clara@stevieawards.com
Điện thoại: +82-2-3443-8389


Nhóm STEVIE AWARD HONOREES trên Linkedin

LinkedIn Logo
 

Là người giành giải thưởng Stevie Award năm 2018, các bạn được mời tham gia nhóm STEVIE AWARD HONOREES trên Linkedin và hiển thị Logo STEVIE AWARD HONOREES trên hồ sơ Linkedin của mình. Các bạn sẽ là thành viên của một tập thể những tinh anh và có thể chia sẻ, kết nối với những người giành giải thưởng Stevie khác trên toàn thể giới. Bắt đầu tại đây...


HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CỦA GIẢI THƯỞNG STEVIE

Tổ chức đoạt giải Stevie của bạn có muốn được xuất hiện trong bản tin email, blog và các kênh truyền thông xã hội của Stevie Awards? Nếu có, hãy hoàn thành biểu mẫu này và các biên tập viên của chúng tôi sẽ xem xét câu chuyện của bạn. Nếu được chúng tôi lựa chọn giới thiệu, tổ chức của bạn sẽ không mất chi phí nào cho việc này. 

Bản tin email hàng tuần của chúng tôi có hơn 30.000 độc giả, chúng tôi có hàng chục ngàn người theo dõi kênh truyền thông xã hội và blog của chúng tôi được cập nhật thường xuyên với những câu chuyện về người chiến thắng và các giám khảo của Stevie.

Hoàn thành biểu mẫu ngay hôm nay  và các biên tập viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong trường hợp họ muốn giới thiệu tổ chức của bạn trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi.