Anugerah Kategori Teknologi Maklumat atau IT

Kategori ini mengiktiraf inovasi dalam pengurusan dan amalan teknologi maklumat sejak 1 Julai 2017.

Maklumat yang perlu dihantar melalui talian untuk penyertaan anda, dalam kategori ini adalah:

a. Sebuah esei sepanjang 625 perkataan yang menerangkan pencapaian inovatif organisasi yang dicalonkan sejak 1 Julai 2017.

b. Atau dengan secara pilihan (direkemenkan), apa-apa penyokong fail dan alamat laman web di mana anda boleh memuat naik ke server kami untuk penyokongan penyertaan anda, dan memberikan maklumat latar belakang yang lebih kepada para hakim.

 

N01. Anugerah Inovasi Dalam Pembangunan Teknologi

    a. Industri Komputer: mengiktiraf pencapaian dalam internet / media baru, perkakasan komputer, perisian komputer, perkhidmatan komputer, dan lain-lain industri.

    b. Perkhidmatan Industri Kewangan: mengiktiraf pencapaian dalam perakaunan, perbankan, perkhidmatan kewangan, insurans, dan lain-lain industri.

    c. Lain-lain Industri Perkhidmatan: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri perkhidmatan kecuali perkhidmatan kewangan.

    d. Industri Telekomunikasi: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri telekomunikasi.

    e. Kerajaan: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi kerajaan.

    ​f. Bukan Untung: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi bukan untung dan NGO.

    g. Perusahaan Awam: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi perniagaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebahagiannya oleh kerajaan dan dikawal menerusi sebuah autoriti awam.

    h. Semua Industri Lain: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri yang tidak dilindungi dalam salah satu Anugerah yang tecatat di kategori di atas dalam Anugerah Kategori Inovasi Pembangunan Teknologi.

 

N02. Anugerah Inovasi Dalam Pengurusan Teknologi, Perancangan & Pelaksanaan

    a. Industri Komputer: mengiktiraf pencapaian dalam internet / media baru, perkakasan komputer, perisian komputer, perkhidmatan komputer, dan lain-lain industri.

    b. Perkhidmatan Industri Kewangan: mengiktiraf pencapaian dalam perakaunan, perbankan, perkhidmatan kewangan, insurans, dan lain-lain industri.

    c. Lain-lain Industri Perkhidmatan: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri perkhidmatan kecuali perkhidmatan kewangan.

    d. Industri Telekomunikasi: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri telekomunikasi.

    e. Kerajaan: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi kerajaan.

    ​f. Bukan Untung: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi bukan untung dan NGO.

    g. Perusahaan Awam: mengiktiraf pencapaian dalam semua organisasi perniagaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebahagiannya oleh kerajaan dan dikawal menerusi sebuah autoriti awam.

    h. Semua Industri Lain: mengiktiraf pencapaian dalam semua industri yang tidak dilindungi dalam salah satu Anugerah yang tecatat di kategori di atas dalam Anugerah Kategori Inovasi Dalam Pengurusan Teknologi, Perancangan & Pelaksanaan.

Subscribe to RSS - Anugerah Kategori Teknologi Maklumat atau IT