Menu

หมวดหมู่รางวัลบริษัท/องค์กรยอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมทั่วไปขององค์กรที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงความสำเร็จขององค์กรที่ถูกเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017 โดยเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากรายชื่อหัวข้อดังนี้ การบริหารจัดการองค์กร, ความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการด้านการเงิน, การจัดการการสื่อสารในองค์กร, การบริการลูกค้าสัมพันธ์, การบริหารงานและการพัฒนาบุคคลกร, เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูล, การตลาด, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การวิจัยและการพัฒนา

ข. การรวบรวมไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

B01. รางวัลสุดยอดธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ

(รวมถึงองค์กรด้านการโฆษณา, ธุรกิจการบริการ, กฏหมาย, การตลาด, อุปกรณ์ออฟฟิศ(ไม่รวมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี), งานประชาสัมพันธ์)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B02 รางวัลสุดยอดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมการบริการ

(รวมถึงองค์กรสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป, องค์กรด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์, อาหาร และเครื่องดื่ม, โรงยาบาลและการเดินทางเพื่อพักผ่อน, สื่อและงานด้านบันเทิง, เรียลเอสเตท, จำหน่ายสินค้าปลีก, การขนส่ง, สาธารณูประโภควัสดุก่อสร้าง)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B03. รางวัลสุดยอดธุรกิจการเงิน

(รวมถึงองค์กรด้านการบัญชี, ธนาคาร, สถาบันทางการเงิน, และประกันภัย)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B04. รางวัลสุดยอดธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

(รวมถึงองค์กรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, การบริการและผลิตภัณฑ์ยา)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B05. รางวัลสุดยอดธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

(รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรมด้านการบินอวกาศและการป้องกัน, อุตสาหกรรมยานยนตร์ และชิ้นส่วน, เคมีภัณฑ์, การก่อสร้าง, พลังงาน, เหล็ก และเหมืองแร่)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B06. รางวัลสำหรับความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในภาครัฐ​

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B07. รางวัลสำหรับความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในองค์กรไม่แสวงหารายได้และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B08. รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับนวัตกรรมสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ​

(เป็นธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวหรือพียงบางส่วน)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B09. รางวัลสุดยอดธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

(รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, อิเล็คโทรนิค, อินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

B10. สตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์ที่สุดแห่งปี (หมวดหมู่ใหม่สำหรับปี 2019)

สำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2016 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับหหมวดหมู่ที่ดังต่อไปนี้ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้จัดตั้งและบริหารบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

a. กิจการสินค้าเพื่อธุรกิจ
b. กิจการเการบริการธุรกิจ
c. กิจการเกี่ยวสินค้าเพื่อผู้บริโภค
d. กิจการเกี่ยวกับการให้บริกาผู้บริโภค

B11. สตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์ที่สุดแห่งปีในสาขาเทคโนโลยี (หมวดหมู่ใหม่สำหรับปี 2019)

สำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2016 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับหหมวดหมู่ที่ดังต่อไปนี้ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้จัดตั้งและบริหารบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

a. ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์
b. การบริการ
c. ซอฟต์แวร์

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลบริษัท/องค์กรยอดเยี่ยม